Profil polat

 • H bölüm polat

  H bölüm polat

  H bölümli polat, has optimal bölüm meýdany paýlanyşy we has ygtybarly güýç agramy bilen ykdysady bölümiň ýokary netijelilik profilidir.Bölümi iňlis dilindäki “H” harpy bilen birmeňzeş bolany üçin atlandyryldy.H bölümli poladyň ähli bölekleri dogry burçlarda ýerleşdirilendigi sebäpli, H bölümli polat güýçli egilme garşylygy, ýönekeý gurluşyk, çykdajylary tygşytlamak we ähli tarapdan ýeňil gurluş agramy ýaly artykmaçlyklara eýedir we giňden ulanylýar.

 • Burç polat

  Burç polat

  Polat burç çyzgysy dürli ululyga we derejä baglylykda basyş strukturasyna, şeýle hem gurluş şöhlesiniň arasynda birleşdiriji bolup biler.Burç polat gurluşyk we taslama meýdançasynda giňden ulanylýar, meselem, jaý gurmak, köpri gurmak. Elektrik diňiniň binasy, gämi gurluşygy, senagat gazany, kysmat we ätiýaçlyk ammary we ş.m.

 • Galvanizli ZCU polat bölümi Polat Z kanaly Purlin

  Galvanizli ZCU polat bölümi Polat Z kanaly Purlin

  U bölümi “U” harpy ýaly kesişýän polatdyr.