Galvanizli polat

 • Galvanizli kwadrat turba

  Galvanizli kwadrat turba

  Gyzgyn çümdüriji ýa-da elektrogalwanizasiýa örtügi bilen kebşirlenen polat turbalar.Galvanizasiýa polat turbanyň poslama garşylygyny ýokarlandyryp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Galvanizli turba USES gaty giň, suw, gaz, nebit turbasy ýaly umumy pes basyşly suwuklykdan başga-da, nebit pudagy hökmünde hem ulanylýar, esasanam okean nebit ýatagyndaky nebit turbasy, nebit turbasy, nebit gyzdyryjy himiki koks enjamlary, kondensasiýa, kömür distilýasiýa ýuwujy ýag sowadyjyny turba we trestle üýşmesi, çarçuwaly turba goldaw magdan tuneli we ş.m.

 • Gyzgyn rulonly galvanizli polat turba / turba

  Gyzgyn rulonly galvanizli polat turba / turba

  Gyzgyn çümdüriji ýa-da elektrogalwanizasiýa örtügi bilen kebşirlenen polat turbalar.Galvanizasiýa polat turbanyň poslama garşylygyny ýokarlandyryp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Galvanizli turba USES gaty giň, suw, gaz, nebit turbasy ýaly umumy pes basyşly suwuklykdan başga-da, nebit pudagy hökmünde hem ulanylýar, esasanam okean nebit ýatagyndaky nebit turbasy, nebit turbasy, nebit gyzdyryjy himiki koks enjamlary, kondensasiýa, kömür distilýasiýa ýuwujy ýag sowadyjyny turba we trestle üýşmesi, çarçuwaly turba goldaw magdan tuneli we ş.m.

 • Sowuk togalanan galvanizli polat plastinka

  Sowuk togalanan galvanizli polat plastinka

  Galvanizli polatdan ýasalan polat (GI), kislotany ýuwmak we sink gazanyň üsti bilen togalanmak prosesi bolan doly gaty kagyzy geçmek arkaly öndürilýär we şeýlelik bilen sink filmini ýüzüne ulanýar.
  Sinkiň häsiýeti sebäpli ajaýyp poslama garşylygy, boýaglylygy we işleýşi bar.Adatça gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we galvanizli polat rulon prosesi we aýratynlyklary esasan birmeňzeşdir.

 • Sowuk togalanan galvanizli polat turba / turba

  Sowuk togalanan galvanizli polat turba / turba

  Gyzgyn çümdüriji ýa-da elektrogalwanizasiýa örtügi bilen kebşirlenen polat turbalar.Galvanizasiýa polat turbanyň poslama garşylygyny ýokarlandyryp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Galvanizli turba USES gaty giň, suw, gaz, nebit turbasy ýaly umumy pes basyşly suwuklykdan başga-da, nebit pudagy hökmünde hem ulanylýar, esasanam okean nebit ýatagyndaky nebit turbasy, nebit turbasy, nebit gyzdyryjy himiki koks enjamlary, kondensasiýa, kömür distilýasiýa ýuwujy ýag sowadyjyny turba we trestle üýşmesi, çarçuwaly turba goldaw magdan tuneli we ş.m.

 • Galvanizli polat rulon

  Galvanizli polat rulon

  Coil-de (GI) gyzgyn çümdürilen galvanizli polat, kislotany ýuwmak we sink gazanyň üstünden togalanmak prosesi bolan doly gaty kagyzy geçmek arkaly öndürilýär we şeýlelik bilen sink filmini ýüzüne ulanýar.Sinkiň aýratynlyklary sebäpli ajaýyp poslama garşylygy, boýaglylygy we işleýşi bar.Adatça, gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we galvanizli polat rulon prosesi we aýratynlyklary esasan birmeňzeşdir.
  Gyzgyn gazly galvanizasiýa, poslamagyň öňüni almak üçin polat liste ýa-da demir liste gorag sink örtügini ulanmak prosesi.
  Sinkiň özüni pida etmek häsiýeti sebäpli poslama garşy ajaýyp reňk, boýag we gaýtadan işlemek mümkinçiligi.
  Islenýän mukdarda sink bilen örtülen we öndürmek üçin elýeterli we esasanam galyň sink gatlaklaryna (iň ýokary 120g / m2) mümkinçilik berýär.

 • Gyzgyn rulonly galvanizli polat rulon

  Gyzgyn rulonly galvanizli polat rulon

  Coil-de (GI) gyzgyn çümdürilen galvanizli polat, kislotany ýuwmak we sink gazanyň üstünden togalanmak prosesi bolan doly gaty kagyzy geçmek arkaly öndürilýär we şeýlelik bilen sink filmini ýüzüne ulanýar.Sinkiň aýratynlyklary sebäpli ajaýyp poslama garşylygy, boýaglylygy we işleýşi bar.Adatça, gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we galvanizli polat rulon prosesi we aýratynlyklary esasan birmeňzeşdir.
  Gyzgyn gazly galvanizasiýa, poslamagyň öňüni almak üçin polat liste ýa-da demir liste gorag sink örtügini ulanmak prosesi.
  Sinkiň özüni pida etmek häsiýeti sebäpli poslama garşy ajaýyp reňk, boýag we gaýtadan işlemek mümkinçiligi.
  Islenýän mukdarda sink bilen örtülen we öndürmek üçin elýeterli we esasanam galyň sink gatlaklaryna (iň ýokary 120g / m2) mümkinçilik berýär.

 • Galvanizli polat plastinka

  Galvanizli polat plastinka

  Coil-de (GI) gyzgyn çümdürilen galvanizli polat, kislotany ýuwmak we sink gazanyň üstünden togalanmak prosesi bolan doly gaty kagyzy geçmek arkaly öndürilýär we şeýlelik bilen sink filmini ýüzüne ulanýar.
  Sinkiň häsiýeti sebäpli ajaýyp poslama garşylygy, boýaglylygy we işleýşi bar.Adatça gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we galvanizli polat rulon prosesi we aýratynlyklary esasan birmeňzeşdir.

 • Sowuk togalanan galvanizli polat rulon

  Sowuk togalanan galvanizli polat rulon

  1. Taýýarlanan polat rulon, poslama garşy has ýokary häsiýeti we galvanizli polatdan ýasalan örtüklerden has uzak ömri üpjün edýän organiki gatlak bilen örtülendir.

  2. Öňünden taýýarlanan polat rulon üçin esasy metallar sowuk togalanan, HDG elektro-galvanizli we alu-sink bilen örtülen polatdan durýar.Öňünden taýýarlanan polatdan ýasalan palto aşakdaky ýaly toparlara bölünip bilner: poliester, kremniniň üýtgedilen poliesterleri, poliwiniliden ftorid, ýokary çydamly poliester we ş.m.

  3. Önümçilik prosesi bir örtükli we bir çörekli, iki örtükli we iki gezekli çörekli, hatda üç örtükli we üç gezek bişirilen görnüşe öwrüldi.