Uglerod polat profilleri

 • Kanal polat

  Kanal polat

  Kanal polat gurluşyk we tehnika üçin uglerod gurluş polatyna degişli çukur görnüşli polatdan uzyn zolakdyr.Çylşyrymly bölümli polat, bölümiň görnüşi bolsa çukur görnüşidir.Kanal polat esasan gurluşyk gurluşy, perde diwar in engineeringenerçiligi, mehaniki enjamlar we ulag öndürmek üçin ulanylýar.

 • Gyzgyn rulonly uglerod polat profil U şöhle

  Gyzgyn rulonly uglerod polat profil U şöhle

  Kanal polat gurluşyk we tehnika üçin uglerod gurluş polatyna degişli çukur bölegi bolan polatdan uzyn zolakdyr.
  Kanal polat esasan gurluşyk gurluşy, perde diwar in engineeringenerçiligi, mehaniki enjamlar we ulag öndürmek üçin ulanylýar.

 • Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  H-şöhleli polat, has optimal bölüm meýdany paýlanyşy we has köp ykdysady bölümiň ýokary netijelilik profilidir
  ýeterlik güýç agramy.
  H bölümli poladyň ähli bölekleri dogry burçlarda ýerleşdirilendigi sebäpli, H bölümli poladyň berk egilmek artykmaçlyklary bar
  garşylyk, ýönekeý gurluşyk, çykdajylary tygşytlamak we ähli tarapdan ýeňil gurluş agramy

 • 200x100x5.5 × 8 150x150x7x10 125 × 125 Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  200x100x5.5 × 8 150x150x7x10 125 × 125 Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  H-şöhleli polat, has optimal bölüm meýdany paýlanyşy we has köp ykdysady bölümiň ýokary netijelilik profilidir
  ýeterlik güýç agramy.
  H bölümli poladyň ähli bölekleri dogry burçlarda ýerleşdirilendigi sebäpli, H bölümli poladyň berk egilmek artykmaçlyklary bar
  garşylyk, ýönekeý gurluşyk, çykdajylary tygşytlamak we ähli tarapdan ýeňil gurluş agramy