Uglerod polat

 • Kanal polat

  Kanal polat

  Kanal polat gurluşyk we tehnika üçin uglerod gurluş polatyna degişli çukur görnüşli polatdan uzyn zolakdyr.Çylşyrymly bölümli polat, bölümiň görnüşi bolsa çukur görnüşidir.Kanal polat esasan gurluşyk gurluşy, perde diwar in engineeringenerçiligi, mehaniki enjamlar we ulag öndürmek üçin ulanylýar.

 • Gyzgyn rulonly uglerod polat profil U şöhle

  Gyzgyn rulonly uglerod polat profil U şöhle

  Kanal polat gurluşyk we tehnika üçin uglerod gurluş polatyna degişli çukur bölegi bolan polatdan uzyn zolakdyr.
  Kanal polat esasan gurluşyk gurluşy, perde diwar in engineeringenerçiligi, mehaniki enjamlar we ulag öndürmek üçin ulanylýar.

 • Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  H-şöhleli polat, has optimal bölüm meýdany paýlanyşy we has köp ykdysady bölümiň ýokary netijelilik profilidir
  ýeterlik güýç agramy.
  H bölümli poladyň ähli bölekleri dogry burçlarda ýerleşdirilendigi sebäpli, H bölümli poladyň berk egilmek artykmaçlyklary bar
  garşylyk, ýönekeý gurluşyk, çykdajylary tygşytlamak we ähli tarapdan ýeňil gurluş agramy

 • 200x100x5.5 × 8 150x150x7x10 125 × 125 Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  200x100x5.5 × 8 150x150x7x10 125 × 125 Gyzgyn rulonly uglerod polat profil H şöhle

  H-şöhleli polat, has optimal bölüm meýdany paýlanyşy we has köp ykdysady bölümiň ýokary netijelilik profilidir
  ýeterlik güýç agramy.
  H bölümli poladyň ähli bölekleri dogry burçlarda ýerleşdirilendigi sebäpli, H bölümli poladyň berk egilmek artykmaçlyklary bar
  garşylyk, ýönekeý gurluşyk, çykdajylary tygşytlamak we ähli tarapdan ýeňil gurluş agramy

 • 65Mn CK67 ýokary uglerod sowuk togalanan polat polat zolak

  65Mn CK67 ýokary uglerod sowuk togalanan polat polat zolak

  Dokary dartyşly polat gaýyş, sowuk togalanan polatdan we arakesme güýjüni we süýümliligini ýokarlandyrmak üçin işlenýän ýylylykdan öndürilýär. Highokary dartyş polat iň kyn programmalaryňyz üçin goşmaça arakesme güýji we zarba garşylygy üpjün edýär.Metal gaýyş talap edýän gaplamak üçin ajaýyp wariant.

 • Carokary uglerod 65Mn sowuk rulon polat zolagy

  Carokary uglerod 65Mn sowuk rulon polat zolagy

  Dokary dartyşly polat gaýyş, sowuk togalanan polatdan we arakesme güýjüni we süýümliligini ýokarlandyrmak üçin işlenýän ýylylykdan öndürilýär. Highokary dartyş polat iň kyn programmalaryňyz üçin goşmaça arakesme güýji we zarba garşylygy üpjün edýär.Metal gaýyş talap edýän gaplamak üçin ajaýyp wariant.

 • Sowuk polat rulonlary Sowuk rulonly uglerod polat rulon zolaklary

  Sowuk polat rulonlary Sowuk rulonly uglerod polat rulon zolaklary

  Dokary dartyşly polat gaýyş, sowuk togalanan polatdan we arakesme güýjüni we süýümliligini ýokarlandyrmak üçin işlenýän ýylylykdan öndürilýär. Highokary dartyş polat iň kyn programmalaryňyz üçin goşmaça arakesme güýji we zarba garşylygy üpjün edýär.Metal gaýyş talap edýän gaplamak üçin ajaýyp wariant.

 • Q235 uglerod polat turba / turba

  Q235 uglerod polat turba / turba

  Kebşirlenen turba diýlip hem atlandyrylýan kebşirlenen polat turba, umumy uzynlygy 6 metr bolan kebşirlenen polat turbany emele getirenden soň polat plastinkadan ýa-da zolakdan ýasalýar.Kebşirlenen polat turbalary öndürmek prosesi ýönekeý, ýokary öndürijilik netijeliligi, dürli spesifikasiýa, enjamlara az maýa goýum, ýöne umumy güýji üznüksiz polat turbadan pesdir.

 • SS400 uglerod polat turba / turba

  SS400 uglerod polat turba / turba

  Kebşirlenen turba diýlip hem atlandyrylýan kebşirlenen polat turba, umumy uzynlygy 6 metr bolan kebşirlenen polat turbany emele getirenden soň polat plastinkadan ýa-da zolakdan ýasalýar.Kebşirlenen polat turbalary öndürmek prosesi ýönekeý, ýokary öndürijilik netijeliligi, dürli spesifikasiýa, enjamlara az maýa goýum, ýöne umumy güýji üznüksiz polat turbadan pesdir.

 • S335 uglerod polat plastinka / list

  S335 uglerod polat plastinka / list

  Uglerod polat plastinka pes uglerod polat görnüşidir, gaty ýumşak, şekili gaýtadan işlemek aňsat, basyş öndürijiligi, ýokary çydamlylygy we bahasy gaty arzan, bahasy iň arzan, iň köp ulanylýan gyzgyn polat önümleri gurluşyk pudagynda.ASTM A36 ahyrky önümi gödek ýüzüne eýe we işlemek aňsat.has gaýtadan işlemek üçin.

 • Q195 uglerod polat plastinka / list

  Q195 uglerod polat plastinka / list

  Uglerod polat plastinka pes uglerod polat görnüşidir, gaty ýumşak, şekili gaýtadan işlemek aňsat, basyş öndürijiligi, ýokary çydamlylygy we bahasy gaty arzan, bahasy iň arzan, iň köp ulanylýan gyzgyn polat önümleri gurluşyk pudagynda.ASTM A36 ahyrky önümi gödek ýüzüne eýe we işlemek aňsat.has gaýtadan işlemek üçin.

 • S335 uglerod polat rulon

  S335 uglerod polat rulon

  Uglerod polat rulony, soňky gyzgyn polat zolak fabrigini laminar akymyň sowadylmagyndan başlap, ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryna görä dürli gutarnykly çyzykly (tekiz, göni, transvers ýa-da uzyn kesmek, gözden geçirmek, agram salmak, gaplamak we logo we ş.m.) we polat plastinka, tekiz rulon we uzyn kesiş polat zolak önümlerine öwrülýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2