Kompaniýa habarlary

 • Ofis bilen tanyşlyk

  Ofis bilen tanyşlyk

  Bu kompaniýamyzyň daşary söwda bölümi.Kompaniýada abadançylygy we baýlygy aňladýan uly bagt agajy bar.Ofisdäki kärdeşler agzybir we dostlukly, işjeň işleýärler.Ofis uly penjire bilen ajaýyp görnüşe eýe.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere v ...
  Koprak oka
 • Müşderi sapary

  Müşderi sapary

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz Keniýadan bir topar müşderini görmek we gözden geçirmek üçin kabul etmek hormatyna eýe boldy.Şeýlelik bilen, özara ynam hasam güýçlendirilip, zawodymyzyň kuwwatyny has içgin görüp bolýar.Bu saparyň dowamynda kompaniýamyzyň taryhy, medeniýeti, önümleri ...
  Koprak oka
 • Kompaniýamyzyň topary nahar

  Kompaniýamyzyň topary nahar

  Mart aýynda howa gyzýar, hemme zat dikelýär we hemme zat janly.Perunyň müşderisi bilen hyzmatdaşlygy bellemek.Kompaniýa agşamlyk naharyny üstünlikli geçirdi.Bu çäre, kompaniýanyň hyzmatdaşlykda gazanan uly üstünliklerini we ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň geljek 3 ýyl üçin ösüş meýilnamasy

  Kompaniýanyň geljek 3 ýyl üçin ösüş meýilnamasy

  2023-nji ýylda Gaanes-iň esasy maksady, tonna poladynyň girdeji bölegi ýadrosy hökmünde "ýokarky akym üçin bäsleşmek we öňe gitmek" indeks ulgamyny döretmek we ýokardaky tonna poladyň girdeji bölegine ýetmäge çalyşmakdyr. Indiki üç ýylda 70 ...
  Koprak oka
 • Alýumin profilleriniň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly?

  Alýumin profilleriniň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly?

  Adatça, alýumin profil önümleriniň üstü açyk bolar, köýneklere çydamly, poslama garşy we anodiki oksidleniş bejergisinden soň arassalamak aňsat bolar.Poslamaýan polat bilen deňeşdirip bolar, bahasy we hili poslamaýan polatdan has gowudyr.Şonuň üçin alýumin ...
  Koprak oka