Ofis bilen tanyşlyk

Bu kompaniýamyzyň daşary söwda bölümi.Kompaniýada abadançylygy we baýlygy aňladýan uly bagt agajy bar.Ofisdäki kärdeşler agzybir we dostlukly, işjeň işleýärler.Ofis uly penjire bilen ajaýyp görnüşe eýe.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere kompaniýamyzy görmäge hoş geldiňiz发财树 办公室 2


Iş wagty: 21-2023-nji mart