Galvanizli polat rulon

Gysga düşündiriş:

Coil-de (GI) gyzgyn çümdürilen galvanizli polat, kislotany ýuwmak we sink gazanyň üstünden togalanmak prosesi bolan doly gaty kagyzy geçmek arkaly öndürilýär we şeýlelik bilen sink filmini ýüzüne ulanýar.Sinkiň aýratynlyklary sebäpli ajaýyp poslama garşylygy, boýaglylygy we işleýşi bar.Adatça, gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we galvanizli polat rulon prosesi we aýratynlyklary esasan birmeňzeşdir.
Gyzgyn gazly galvanizasiýa, poslamagyň öňüni almak üçin polat liste ýa-da demir liste gorag sink örtügini ulanmak prosesi.
Sinkiň özüni pida etmek häsiýeti sebäpli poslama garşy ajaýyp reňk, boýag we gaýtadan işlemek mümkinçiligi.
Islenýän mukdarda sink bilen örtülen we öndürmek üçin elýeterli we esasanam galyň sink gatlaklaryna (iň ýokary 120g / m2) mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Haryt ady

Öndüriji gyzgyn rulonly galvanizli polat rulon

Galyňlyk

3mm-200mm

Ini

610mm-1500mm ýa-da müşderiniň ýörite haýyşy boýunça

Çydamlylyk

Galyňlygy: ± 0.03mm Uzynlygy: ± 50mm ini: ± 50mm

Sink örtügi

30g-275g / m2

Material derejesi

SGCC, DX51D + Z, CGCC / SGCH / SPCC / SPCD / SPCE / DC01

Faceerüsti bejermek

Hromlanmadyk, galvanizli

Standart

ASTM, JIS, EN, BS, DIN

Şahadatnama

ISO9001, BV

Bukja

Ilki bilen plastmassa paket bilen, soň bolsa demirden ýasalan ýa-da müşderiniň ýörite haýyşy boýunça suw geçirmeýän kagyzy ulanyň

Arza diapazony

Tomlar, partlama garşy polat, ýaşaýyş we senagat binalarynda elektrik bilen dolandyrylýan şkaf çäge senagat doňduryjylary üçin giňden ulanylýar

1. Taýýarlanan polat rulon, poslama garşy has ýokary häsiýeti we galvanizli polatdan ýasalan örtüklerden has uzak ömri üpjün edýän organiki gatlak bilen örtülendir.

2. Öňünden taýýarlanan polat rulon üçin esasy metallar sowuk togalanan, HDG elektro-galvanizli we alu-sink bilen örtülen polatdan durýar.Öňünden taýýarlanan polatdan ýasalan palto aşakdaky ýaly toparlara bölünip bilner: poliester, kremniniň üýtgedilen poliesterleri, poliwiniliden ftorid, ýokary çydamly poliester we ş.m.

3. Önümçilik prosesi bir örtükli we bir çörekli, iki örtükli we iki gezekli çörekli, hatda üç örtükli we üç gezek bişirilen görnüşe öwrüldi.

Önümiň görkezilmegi

冷轧 3
Galvanizli rulon (6)
镀锌 卷 3
Galvanizli rulon (21)

Konpany profil

应用 领域 碳钢 卷 

gaplamak we eltip bermek

包装 和 运输

Konpany profil

fffffGaanes Steel Co., Ltd öňdebaryjy demir we polat kärhanasydyr. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Gaanes Steel Co., Ltd, Şandong welaýatynyň iň uly polat bazary bolan LIAOCHENG şäherinde ýerleşýär, 20 ýyldan gowrak ösüş we satuw tejribesi bilen, Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON-yň birinji derejeli wekili boldy. .Ganes 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat bilen meşgullanýar we her bir işimizde ýokary derejeli hyzmat hödürleýär.Tejribeli hünärmenlerimiziň netijeleri berjekdigine ynanyp bilersiňiz.Elmydama gyzgyn we sowuk rulon, alýumin we poslamaýan polatdan uly sanaw ýazýarys.Polat paýlamagyň ähli zerurlyklary üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edip, işiňiz uly bahany gazanyp biler!

Üstünliklerimiz

优势suratlar

Gaanes, özgertmeleri we kämilleşdirmegi, çeşmeleri goldaýan binany we polat uzaldyş gaýtadan işleýiş bazasyny gurmagy, halkara we ýokary derejeli we aşaky polat senagaty zynjyryny gurmagy maksat edinýär;Täze materiallar, häzirki zaman maliýe, lukmançylyk we saglygy goraýyş, in engineeringenerçilik tehnologiýasy we halkara söwda ýaly köp sütünli pudaklary ösdürmek, ýokary başlangyç nokatlary, çalt ösüş we ajaýyp geljegi bolan täze ösüş polýuslaryny döretmek we köp ugurly kärhanalaryň we esasy polatdan utgaşdyrylan ösüşi amala aşyrmak. senagat;Halkara işini höweslendiriň we ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Awstraliýa we ş.m. ýaly 80-den gowrak ýurt we sebit bilen durnukly ykdysady we söwda gatnaşyklaryny saklaň, poslamaýan poladyň eksport mukdary birinji orunda durýar. Hytaýda.

Şahadatnamalar

证书

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?
J: Hawa, biz öndürijiler.Biziň öz zawodymyz we öz kompaniýamyz bar.Siziň üçin iň amatly üpjün ediji boljakdygyna ynanýaryn.

2-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
J: Esasy önümlerimiz poslamaýan polatdan ýasalan plastinka / list, poslamaýan polatdan ýasalan rulon / zolak / list / plastinka / turba / turba / bar, nikel garyndysy rulon / zolak / list / plastinka / turba / turba / bar, alýumin rulon / zolak / list / tabak, uglerod polat rulon / list / tabak we ş.m.

3-nji sorag: Hil gözegçiligi ulgamyňyz barmy?
J: Hawa, ISO, BV, SGS şahadatnamalarymyz we öz hil gözegçilik barlaghanamyz bar.

4-nji sorag .. Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.

5-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
J: Bizde köp poslamaýan polat kompaniýalaryna garanyňda hünärmenler, tehniki işgärler, has bäsdeşlik bahalary we iň gowy hyzmat bar.

6-njy sorag. MOQ näme?
J: MOQ-ymyz 1 tonna, Eger mukdaryňyz ondan az bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, haýyşyňyz boýunça nusga sargytlaryny edip bileris.

7-nji sorag: Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?
J: nusgalar üçin, adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT tarapyndan iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.
Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.Köpçülikleýin önümler üçin gämi ýükleri ileri tutulýar.


  • Öňki:
  • Indiki: