Uglerod polat rulony

Gysga düşündiriş:

Uglerod polat rulony, soňky gyzgyn polat zolak fabrigini laminar akymyň sowadylmagyndan başlap, ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryna görä dürli gutarnykly çyzykly (tekiz, göni, transvers ýa-da uzyn kesmek, gözden geçirmek, agram salmak, gaplamak we logo we ş.m.) we polat plastinka, tekiz rulon we uzyn kesiş polat zolak önümlerine öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

 

Haryt ady uglerod polat rulony
Diwar galyňlygy 0.17mm-1,7mm
Ini 600mm-1250mm
Çydamlylyk Galyňlygy: ± 0.03mm, ini: ± 50mm, Uzynlygy: ± 50mm
Material A36, A53, ASTM A106, JIS S400Q235B, Q235C, Q235D, Q345E, Q345, Q390B, Q390C,
Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420DQ420E,
Q460, Q460D, Q500C, Q500D ,, Q550C, Q550D,
Q550E, Q620C, Q620D, Q620E, Q690A, Q690B, Q690C,
Q690D, Q690E, Q690D, Q690C, Q890C, Q890D
16Mo3,16MnL, 16MnR, 16Mng, 16MnDR
Tehnika Yssy / sowuk togalanýar
Faceerüsti bejermek Topokarky boýag: PVDF, HDP, SMP, PE, PU

Baş boýag: poliuretan, epoksi, PE

Yzky boýag: epoksi, üýtgedilen poliester

Standart ASTM, JIS, EN
Şahadatnama ISO, CE
Tölegiň şerti Öňünden 30% T / T goýum, B / L göçürilenden soň 5 günüň içinde 70% T / T balansy, 100% yzyna gaýtaryp bolmaýan L / C, B / L 30-120 gün alandan soň 100% yzyna gaýtaryp bolmajak L / C, O / A.
Eltip beriş wagtlary Goýum alandan soň 30 günüň içinde gowşurylýar
Bukja polat zolaklar bilen daňyldy we suw geçirmeýän kagyz bilen örtüldi
Port ýüklenýär QingDao, Hytaý
Arza Dam örtüginde, penjire kölegelerinde, awtoulag potolokynda, awtoulagyň gabygy, kondisioner, suw maşynynyň daşky gabygy, polat gurluşy we ş.m.
Üstünlikleri 1. Ajaýyp hil bilen laýyk baha

2. Bol aksiýa we gyssagly eltip bermek

3. Baý üpjünçilik we eksport tejribesi, yhlasly hyzmat

 

Önümiň görkezilmegi

Uglerod polat rulony (12)
Uglerod polat rulony (15)
29
Uglerod polat rulony (21)
Uglerod polat rulony (11)
7

Konpany profil

应用 领域 碳钢 卷 

Konpany profil

fffffGaanes Steel Co., Ltd öňdebaryjy demir we polat kärhanasydyr. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Gaanes Steel Co., Ltd, Şandong welaýatynyň iň uly polat bazary bolan LIAOCHENG şäherinde ýerleşýär, 20 ýyldan gowrak ösüş we satuw tejribesi bilen, Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON-yň birinji derejeli wekili boldy. .Ganes 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat bilen meşgullanýar we her bir işimizde ýokary derejeli hyzmat hödürleýär.Tejribeli hünärmenlerimiziň netijeleri berjekdigine ynanyp bilersiňiz.Elmydama gyzgyn we sowuk rulon, alýumin we poslamaýan polatdan uly sanaw ýazýarys.Polat paýlamagyň ähli zerurlyklary üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edip, işiňiz uly bahany gazanyp biler!

Üstünliklerimiz

优势suratlar

Gaanes, özgertmeleri we kämilleşdirmegi, çeşmeleri goldaýan binany we polat uzaldyş gaýtadan işleýiş bazasyny gurmagy, halkara we ýokary derejeli we aşaky polat senagaty zynjyryny gurmagy maksat edinýär;Täze materiallar, häzirki zaman maliýe, lukmançylyk we saglygy goraýyş, in engineeringenerçilik tehnologiýasy we halkara söwda ýaly köp sütünli pudaklary ösdürmek, ýokary başlangyç nokatlary, çalt ösüş we ajaýyp geljegi bolan täze ösüş polýuslaryny döretmek we köp ugurly kärhanalaryň we esasy polatdan utgaşdyrylan ösüşi amala aşyrmak. senagat;Halkara işini höweslendiriň we ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Awstraliýa we ş.m. ýaly 80-den gowrak ýurt we sebit bilen durnukly ykdysady we söwda gatnaşyklaryny saklaň, poslamaýan poladyň eksport mukdary birinji orunda durýar. Hytaýda.

Şahadatnamalar

证书

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?
J: Hawa, biz öndürijiler.Biziň öz zawodymyz we öz kompaniýamyz bar.Siziň üçin iň amatly üpjün ediji boljakdygyna ynanýaryn.

2-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
J: Esasy önümlerimiz poslamaýan polatdan ýasalan plastinka / list, poslamaýan polatdan ýasalan rulon / zolak / list / plastinka / turba / turba / bar, nikel garyndysy rulon / zolak / list / plastinka / turba / turba / bar, alýumin rulon / zolak / list / tabak, uglerod polat rulon / list / tabak we ş.m.

3-nji sorag: Hil gözegçiligi ulgamyňyz barmy?
J: Hawa, ISO, BV, SGS şahadatnamalarymyz we öz hil gözegçilik barlaghanamyz bar.

4-nji sorag .. Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.

5-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
J: Bizde köp poslamaýan polat kompaniýalaryna garanyňda hünärmenler, tehniki işgärler, has bäsdeşlik bahalary we iň gowy hyzmat bar.

6-njy sorag. MOQ näme?
J: MOQ-ymyz 1 tonna, Eger mukdaryňyz ondan az bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, haýyşyňyz boýunça nusga sargytlaryny edip bileris.

7-nji sorag: Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?
J: nusgalar üçin, adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT tarapyndan iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.
Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.Köpçülikleýin önümler üçin gämi ýükleri ileri tutulýar.


  • Öňki:
  • Indiki: