H-şöhläniň we I-şöhläniň ulanylyşy näme?

H şekilli polat täsirli we tygşytly profildir (beýlekiler sowuk görnüşli inçe diwarly polat, profilli polat we ş.m.).Polady has netijeli edýär we duýgur kesiş görnüşi sebäpli kesmek ukybyny ýokarlandyrýar.Adaty I görnüşli polatdan tapawutlylykda, H görnüşli poladyň flanesleri giňelýär we içki we daşarky ýüzler adatça paralel bolup, ýokary güýçli boltlar we beýleki bölekler bilen baglanyşyk üçin amatlydyr.Ölçegleri dizaýn we ulanmak aňsat bolan modelleriň doly toplumy bilen laýyk seriýany düzýär.

H şöhlesiniň flanesi deň galyňlykda, togalanan bölegi we birleşdirilen bölegi üç kebşirlenen plastinkadan ybarat.I şöhleleriniň hemmesi togalanan profiller we önümçilik tehnologiýasynyň pesligi sebäpli flanesiň içinde 1:10 eňňit bar.H şöhleleriniň togalanmagy bilen adaty I şöhläniň arasyndaky tapawut, gorizontal rulonlaryň diňe bir toplumynyň ulanylmagydyr.新闻 工字钢


Iş wagty: Mart-10-2023