Polat bahasynyň derňewi

Recentlyaňy-ýakynda sowuk we gyzgyn rulonlaryň bazar bahalary kem-kemden ýokarlandy we bazar söwda şertleri kabul ederliklidir.Hytaýda daşary söwdanyň liberallaşdyrylmagy bilen bazara bolan ynam hasam artar.Sowuk we gyzgyn rulonlaryň bazar bahalarynyň durnukly we gysga möhletde güýçlenmegine garaşylýar.

Soňky on günde poladyň bahasy ýokarlandy.Şol sebäpden, seljerişimize görä, polat bazary geljekde hem ýokary ösüş tendensiýasy bolar we “üç altyn we dört kümüş” alar.Gysga wagtyň içinde sowuk we gyzgyn rulon bazary, adatça, “islegi we islegi artdyrmak” ýagdaýyny görkezer.价格 分析 价格 分析 2


Iş wagty: 17-2023-nji mart